Γραμμένη – Χαριτωμένη

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:30 – 14:40
ΑΠΟ  ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 07:35 – 15:35
ΑΠΟ  ΓΡΑΜΜΕΝΗ 07:30 – 15:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:30
ΑΠΟ  ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 07:55
ΑΠΟ  ΓΡΑΜΜΕΝΗ 08:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266