Γραμμένη – Χαριτωμένη

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 12:30 – 14:40
ΑΠΟ  ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 07:25 – 11:05
ΑΠΟ  ΓΡΑΜΜΕΝΗ 07:35 – 10:40

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:45
ΑΠΟ  ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 07:55
ΑΠΟ  ΓΡΑΜΜΕΝΗ 08:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:252103226

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 12:30 – 14:40
ΑΠΟ  ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 07:25 – 11:05
ΑΠΟ  ΓΡΑΜΜΕΝΗ 07:35 – 10:35

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:45
ΑΠΟ  ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 07:55
ΑΠΟ  ΓΡΑΜΜΕΝΗ 08:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266