Αργυρούπολη

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 11:00 – 13:15 – 14:40 – 19:00 – 21:10  
AΠΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
07:40 – 09:20 – 11:55 – 14:00 – 18:10 – 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
13:30 – 19:00  
AΠΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
08:15 – 14:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
15:00 – 19:00   
AΠΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
14:00 – 20:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 11:00 – 13:15 – 14:40 – 21:10  
AΠΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
07:45 – 09:20 – 11:55 – 14:00 – 18:10 – 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
13:30 – 19:00  
AΠΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
08:15 – 14:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
15:00 – 19:00   
AΠΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
14:00 – 20:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266