Αργυρούπολη

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

    ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

07:15 – 11:00 – 13:15 – 14:40 – 19:00 – 21:00  

AΠΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗ

07:45 – 09:30 – 12:00 – 13:35 – 14:05 – 18:10 – 20:05     

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
13:30 – 19:00
AΠΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗ
08:20 – 18:10

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

19:00

AΠΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗ
18:10