Αργυρούπολη

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

    ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

07:15 – 09:00 – 11:00 – 12:00 – 13:15 – 15:00 – 17:15 – 19:00 – 21:10  

AΠΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗ

07:45 – 09:05 (ΔΕΥ-ΤΡ-ΤΕΤ-ΠΑΡ) – 09:15 (ΠΕΜ) – 10:00 – 12:00 – 13:35 – 14:05 – 18:15 – 20:05     

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 10:15 – 11:00 – 13:30 – 15:00 – 19:00 – 21:10 
AΠΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗ
08:20 – 10:05 – 11:45 – 14:05 – 18:15 – 20:05

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

11:00 – 15:00 – 19:00

AΠΟ ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗ
10:05 – 14:05 – 18:15 – 20:05