Αργυρούπολη

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 11:00 – 12:30 – 13:15 – 14:40 – 21:10    
AΠΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
07:45 – 09:20 – 11:55 – 14:00 – 18:10 – 20:05

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
13:30   
AΠΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
08:15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266