ΑΜΦΙΠΟΛΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
 09:15– 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 –20:30– 22:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
 09:15– 11:00– 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 20:30 – 21:30 – 22:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
10:30– 13:00 – 15:00– 17:00– 19:00– 20:30 – 22:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
10:30 – 13:00– 15:00– 17:00– 19:00– 20:30– 21:30– 22:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 12.08.2023

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
 09:15 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 20:30 – 22:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
09:15 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 20:30 – 21:30 – 22:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
11:30 – 13:30 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 20:30– 22:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00

AΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
11:30 – 13:30 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 20:30 – 21:30 – 22:30

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ      : 2521032421
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  : 2310595420