ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 09:00 – 11:30 – 14:30 – 16:30 – 21:00
AΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
09:30 – 12:00 – 15:00 – 17:00 – 18:30 – 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 09:00 – 11:30 – 14:30 – 16:30 – 21:00
AΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
11:30 – 15:00 – 17:00 – 18:30 – 20:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

 

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:30 – 14:30 – 16:30 – 21:00
AΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
09:30 – 12:00 – 15:00 – 17:00 – 18:30 – 20:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
09:30 – 12:00 – 15:00 – 17:00 – 18:30 – 20:00 – 22:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 11:30 – 14:30 – 16:30 – 21:00
AΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
11:30 – 15:00 – 17:00 – 18:30 – 20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 11:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
11:30 – 15:00 – 17:00 – 18:30 – 20:00 – 22:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266