Αλιστράτη

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 11:00 – 13:15 – 14:40 – 21:10   
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
07:25 – 09:00 – 11:45 – 13:50 – 18:00 – 19:50  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
 13:30  – 19:00   
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
08:00 – 13:50

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
 15:00 – 19:00   
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
13:50 – 19:50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 11:00 – 13:15 – 14:40 – 19:00 –  21:10   
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
07:25 – 09:00 – 11:45 – 13:50 – 18:00 – 19:50  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
 13:30  – 19:00   
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
08:00 – 13:50

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
 15:00 – 19:00   
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
13:50 – 19:50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266