Αλιστράτη

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 11:00 – 13:15 – 14:40 – 19:00 – 21:00    
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ

07:30 – 09:00 – 11:45 – 13:20 – 13:50 – 18:00 – 19:50

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
13:30 – 19:00 
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
08:00 – 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
19:00
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
18:00