Αλιστράτη

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 09:00 – 11:00 – 12:00 -13:15 – 15:00 – 17:15 – 19:00 – 21:10    
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ

07:30 – 08:45(ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ-ΠΑΡ) – 09:00(ΠΕΜ) -09:45 – 11:45 – 13:20 – 13:50 – 18:00 – 19:50

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 10:15 – 11:00 – 13:30 – 15:00 – 19:00 – 21:10 
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
08:00 – 09:50 – 11:30 – 13:50 – 18:00 – 19:50

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
11:00 – 15:00 – 19:00
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
09:50 – 13:50 – 18:00 – 19:50