Αδριανή

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 29/06/2020

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

06:00 – 09:00 – 12:30  – 13:30 

AΠΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

07:50 – 09:40 – 13:05 – 15:00

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:20 – 13:30   
AΠΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
09:50 – 15:25

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
—–

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

06:40 – 08:10 – 11:30(ΠEM) – 12:30 – 13:30 – 15:40 

AΠΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

07:50 – 09:45 – 14:05 – 15:00 – 17:10

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:10 – 13:00   
AΠΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
09:45 – 13:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
—–