Ανδριανή

ΜΟΝΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 06:30(μόνο Πέμπτη)13:00
AΠΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
07:45 14:35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΜΟΝΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00(Μόνο Πέμπτη) – 06:40(εκτός Πέμπτης) – 12:30 – 13:40
AΠΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
07:45 – 14:05 – 14:40(εκτός Πέμπτης) – 15:15(Μόνο Πέμπτη)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266