Αδριανή

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

06:40 – 08:10 – 11:30(ΠEM) – 12:30 – 13:30 – 15:40 

AΠΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

07:50 – 09:45 – 14:05 – 15:00 – 17:10

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:10 – 13:00   
AΠΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
09:45 – 13:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
—–