Αγ. Παρασκευή

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 21:10  
AΠΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:20 – 08:30 – 11:30 – 13:30 – 15:10 – 17:10

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 14:40     
AΠΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10 – 15:10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266