Αγ. Παρασκευή

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 21:00    
AΠΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07:20 – 09:30 – 11:30 – 13:30 – 15:10 – 17:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:10 – 14:40
AΠΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:40 – 15:10

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
—–

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2521032734