Αγ. Παρασκευή

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 12:05 – 13:35 – 14:40 – 16:30 – 21:10    
AΠΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07:20 – 08:35 – 12:35 – 14:05 – 15:15 – 17:05

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 12:30
AΠΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:45 – 13:05

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
—–