Αγιος Αθανάσιος

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00
AΠΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟ
06:30 – 08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30


ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 10:00 – 14:00 – 16:00
AΠΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟ
08:30 – 10:30 – 14:30 – 16:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟ
—–

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2521032734