Κεφαλάρι

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:25 – 10:55(ΕΡΓ. ΚΕΦΑΛ)- 11:55(ΕΡΓ. ΚΕΦΑΛ)- 13:25 
AΠΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ

07:30 – 08:25(ΑΠΟ ΕΡΓ. ΚΕΦΑΛ) – 09:45(ΑΠΟ ΕΡΓ. ΚΕΦΑΛ) – 09:50 (ΑΠΟ ΚΕΦΑΛ) – 11:20(ΑΠΟ ΕΡΓ. ΚΕΦΑΛ)