Μεταφορά Αποσκευών και Μικροδεμάτων

Oι μεταφορείς δεν ευθύνονται για την κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων των επιβατών κατά την διάρκεια της μεταφοράς. 

Το «Κ.Τ.Ε.Λ. ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» διαθέτει οργανωμένη υπηρεσία αποστολής δεμάτων, για τη φόρτωση, φύλαξη και διακομιδή δεμάτων.

Η αποστολή με την εταιρία μας  είναι ο ταχύτερος και οικονομικότερος τρόπος αποστολής δεμάτων. Εάν θέλετε να στείλετε δέμα:

Το κόστος αποστολής του δέματος, είναι ανάλογο του βάρους, των διαστάσεων και της συσκευασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι το φθηνότερο και ταχύτερο στην αγορά.

Το «Κ.Τ.Ε.Λ. ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» αναλαμβάνει τη μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων και αποσκευών μέχρι του ποσού των εκατό (-30-) ευρώ , καθώς επίσης και συνοδευόμενων χειραποσκευών μέχρι του ποσού των εκατό (–100-) ευρώ και για το λόγο αυτό ευθύνεται για αποζημίωση μόνο μέχρι των αναφερόμενων ποσών, σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή ζημίας τους για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που μεταφέρετε ή αποστέλλετε πράγματα μεγαλύτερης αξίας, ενημερώστε το προσωπικό μας, για να μην αναλάβουμε τη μεταφορά τους, διαφορετικά το δέμα ταξιδεύει με δικό σας κίνδυνο και ευθύνη.