Η Εταιρεία
-

-
- Ιστορικά στοιχεία
-
- Φωτογραφικό υλικό
-
- Διοίκηση
-
- Επενδύσεις
-
- Ανακοινώσεις
 

 
Τελευταία νέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

1952 

Συστήθηκαν 104 Κ.Τ.Ε.Λ(«Κοινό Ταμείο Έισπραξης Λεωφορείων») με το νόμο Ν.2119/1952.

-  -  - -

1967

Έγιναν αλλαγές στον τρόπο διάρθρωσης των ΚΤΕΛ (συγχωνεύτηκαν σε 8  Κ.Τ.Ε.Υ.Λ.)

- -  -  -

1973


Με Προεδρικό Διάταγμα (102/1973) λειτούργησαν με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ <<Ιδιότυπου Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών>>

- - - -

2003

Στις 10/09/2003 το Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού ΔΡΑΜΑΣ  μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ  Ν.ΔΡΑΜΑΣ –ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με Διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»

  - - - -

Τα ΚΤΕΛ βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία του κράτους (Υπουργός Μεταφορών και Νομάρχης της έδρας τους), 
το οποίο καθορίζει το ύψος του κομίστρου (δηλ. τις τιμές των εισιτηρίων)