Η Εταιρεία
-

-
- Ιστορικά στοιχεία
-
- Φωτογραφικό υλικό
-
- Διοίκηση
-
- Επενδύσεις
-
- Ανακοινώσεις

 
Τελευταία νέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΚΤΕΛ Ν.ΔΡΑΜΑΣ  Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία και διοικείται από Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τις εκλογές της 03/09/2011 απαρτίζεται από τους εξής:

1. Χατζόπουλος  Θεόδωρος   Πρόεδρος  του Δ.Σ.

2. Χαιτίδης  Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ.

3. Μάμαλης  Δημήτριος   Διευθύνων  Σύμβουλος  του Δ.Σ.

4. Μαρμαρίδης  Αντώνης    Μέλος  του Δ.Σ.

5. Μυστρίδης Ιωάννης   Μέλος του Δ.Σ.