Η Εταιρεία
-

-
- Ιστορικά στοιχεία
-
- Φωτογραφικό υλικό
-
- Διοίκηση
-
- Επενδύσεις
-
- Ανακοινώσεις

 
Τελευταία νέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


         ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α
 
        
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β

         ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ

        ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ