Δρομολόγια Χριστουγέννων

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 24/12/2019

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

06:00 – 07:30 – 08:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:30 – 19:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
07:30 – 09:00  – 10:30 – 12:00 – 13:30 – 15:00 – 16:00 – 17:30 – 18:30 – 20:00 – 21:30

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/12/2019

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07:30 – 10:30 – 13:00 – 15:00 – 17:30 – 19:30 (ΑΘΗΝΩΝ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
10:00 – 13:00 – 16:00 – 18:00 – 20:30

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 26/12/2019

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:30 – 18:30 – 20:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
10:00 – 12:30 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – 18:30 – 20:00 – 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/12/2019

ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ

10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00

ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ
10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 21:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 

23/12

24/12

25/12

26/12

ΠΡΩΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΒΡΑΔΥ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ

23/12

24/12

25/12

26/12

ΠΡΩΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΒΡΑΔΥ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ