Δρομολόγια Πρωτοχρονιάς

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 31/12/2019

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06:00 –  07:30 – 08:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:30 – 19:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
07:30 – 09:00 – 10:30 – 12:00 – 13:30 – 15:00 – 16:00 – 17:30 – 18:30 – 20:00  – 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 01/01/2020

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07:30 – 10:30 – 13:00 – 15:00 – 17:30 – 19:30 (ΑΘΗΝΩΝ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
10:00 – 13:00 – 16:00 – 18:00 – 20:30
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 02/01/2020

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:30 – 18:30 – 20:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
10:00 – 12:30 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – 18:30 – 20:00 – 21:30
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ  01/01/2020
 
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ

10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00

ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ
10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 21:00

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  2020

ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 

30/12

31/12

1/1

2/1

ΠΡΩΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΒΡΑΔΥ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ

30/12

31/12

1/1

2/1

ΠΡΩΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΒΡΑΔΥ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ