Κύργια

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΓΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:55 – 07:25 – 09:25 – 11:25 – 12:55 – 13:25 – 13:55 – 15:30 – 16:50 – 20:55 
AΠΟ ΚΥΡΓΙΑ

07:25 – 08:10 – 08:45 – 10:15 – 11:55 – 13:25 – 14:15 – 15:55 – 17:20  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:55 – 13:55 
AΠΟ ΚΥΡΓΙΑ
10:25 – 14:20 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΚΥΡΓΙΑ
—–

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΔΡΑΜΑ: 2521032734
ΚΥΡΓΙΑ: 2521072167