Αθηνών

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 14:00 – 21:00
AΠΟ ΑΘΗΝΑ
09:15 – 15:00 – 22:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ : 25210 32421
ΑΘΗΝΩΝ: 210 5130220